DİSPERSERLER ( SÜTUNLU MİKSERLER )
 


Faydalı model belgesine sahip olduğumuz sütunlu mikserler (disperser) genellikle kimya sektöründe kullanılmaktadır. Amaç seyyar kazanlar içerisine konulan çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılarak istenen özelliklerde ürünün elde edilmesidir. Sütunlu mikser (disperser) ile karışımın istenen noktada ve istenen hızda gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu şekilde ürün istenen kıvamda elde edilebilmektedir. 

 

Sütunlu mikserde (disperser), karıştırıcının aşağı-yukarı hareketi hidro - pnömatik sistem kullanılarak sağlanmaktadır. Bu sistem yanma, parlama riski taşımadığı için, özellikle yanıcı, parlayıcı ürünlerin karıştırılmasında kullanılan ve ex-proof olması zorunlu olan sistemlerde çok daha düşük maliyet içermektedir. Ayrıca bu hareket, elektrik yerine hava ile gerçekleştirildiği için ciddi enerji tasarrufu sağlamaktadır. Sütunlu mikserin (disperser) aşağı-yukarı hareket kolu ve dönme kontrol butonları mikser (disperser) sütunu üzerine monte edilmiştir. Operatörün hareketi yönlendirmesi sırasında karışımı kolaylıkla gözlemesi de mümkündür. Operatör, karışımın hızını, devrini görebilir. İstenmesi durumunda, karıştırma süresini, karıştırmanın bitiş zamanını ve karıştırma devrini otomatik olarak ayarlamak mümkündür.

 
  • Uluslararası standartlara uygun tasarım ve imalat
  • Yüksek kalite ve uzun ömür garantisi
  • 0 – 3 m3 kapasite 
  • Özel tasarım hidro - pnömatik sistem
  • Ex-proof veya IP54 motorlu
  • Ürüne göre özel karıştırıcı tasarımı
  • Invertör kontrollü ve devir göstergeli
  • Laboratuvar için özel tip seçeneği