...
Su Arıtma Tesisi

Su Arıtma Tesisi

Su arıtma işlemi basitçe suyun istenmeyen bileşenlerden arındırılarak istenen kimyasal ve biyolojik özelliklerle tekrar son kullanıma uygun hale getirilmesi sürecidir. Bu noktada suyun kullanım alanı içme suyu olabileceği gibi endüstriyel su temini de olabilmektedir. Bu işlemin gerçekleştirildiği sistem su arıtma tesisi olarak tanımlanır. İçme suyu ve atık su arıtma tesisleri olarak ayırabileceğimiz su arıtma tesisleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Su arıtma tesisleri sanitasyonun sağlanabilmesi konusunda da değerlidirler. Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef’in yaptıkları araştırmalar sonucu 2017 yılında yayınladığı rapora göre dünya çapında 2,1 milyar insan temiz içme suyundan bu sayının iki katından fazlası da sanitasyondan yoksun bulunmakta. Sürekli ve kontrolsüz şekilde hızla artan dünya nüfusu da düşünüldüğünde arıtılmış su ihtiyacının giderek daha da önem kazanacağı aşikardır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de su arıtma tesislerinin sayısı ve verimliliği artırılmazsa birçok insanın temiz içme ve kullanma suyundan mahrum olma riski bulunmaktadır. Bu nedenle geleceğe dair planlamaların bugünden yapılarak gerekli adımların atılması gerekmektedir. Bu konuda da elbette su arıtma prosesi ön plana çıkmaktadır. Su arıtma tesislerinde genellikle havalandırma, pıhtılaştırma, yumaklaştırma, çökeltim, kum filtrasyonu ve dezenfeksiyon işlemleri için oluşturulmuş üniteler mevcuttur. Bu işlemlerden geçen su kullanıma hazır olarak, su arıtma tanklarında depolanır.

Su Arıtma Tankı

Su insanın günlük hayatında olmazsa olmaz bir unsurdur. Sanitasyon,hijyen sağlamanın yanında içme suyu olarak da alternatifi olmayan bir niteliktedir. Bu nedenle temiz su kullanımı özellikle içme suyu olarak evlerde büyük önem kazanmaktadır. Su arıtma tankları bu konuda işe yarar nitelikte kullanım alanına sahiptir. Su arıtma prosesinde su filtrelendikten sonra depolamanın yanında filtrasyon özelliğini içinde barındıran su tankları mevcuttur. İçme suyu depolamak için kullanılan su arıtma tanklarının Nsf (Uluslararası gıda ambalaj sertifikası) sertifikası olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Su Arıtma Kum Filtresi

Kum filtresi su arıtma prosesinde en yaygın olarak kullanılan filtrasyon yöntem ve ekipmanlarından bir tanesidir. Kum filtresi çeşidine göre quartz ve antrasit katmanlarıyla suyun içerisinde çözünmeyecek kadar küçük boyutlardaki parçacıkları ve askıda katı maddeleri filtreler. Bu katmanlar farklı ağırlıkları ile su içerisindeki tortu ve mikroskobik parçacıkların filtrasyonu konusunda çok işlevseldirler.