...

Hakkımızda

EKİP Mühendislik Taahhüt İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., boya ve kimya sektöründe kullanılan proses ekipmanlarının imalatını yapmak amacı ile Sn. Sakup HASGÜL tarafından 1997 yılında, Kurtköy’de kurulmuştur.

Şirket kuruluş amacı her tür boya ve kimyasal maddeler üreten anahtar teslim tesisler kurmak olan Ekip Mühendislik A.Ş., ürün portföyüne ilerleyen yıllarda kızgın yağ kazanlarını ve dolum makinalarını da ekledi. 2005 yılında dolum vanaları üreticisi Alman WIPP Armaturen firmasının Türkiye distribütörlüğünü aldı. 

Bugün Ekip Mühendislik A.Ş. hem kimya tesisleri, hem de proses ekipmanları imalatı alanında Türkiye’nin en büyük üreticisi olmanın gururunu ve onurunu taşımaktadır. 

Kurulduğu günden bugüne yurtiçinde ve yurtdışında imzasını attığı tesislerde kaliteli ürün ve hizmetleri sunmayı ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmuş olan EKİP MÜHENDİSLİK, üretimini Kocaeli Gebze'de 5.000 m² açık ve 3.000 m² kapalı alan üzerine kurulu tesislerinde sürdürmektedir. Şirketimiz, mühendislik temel prensiplerinden asla ödün vermeden uluslararası standartlarda imalat yapmayı, yasalara ve mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerini yürütmeyi ilke edinmiştir.

Her biri mesleğinde uzman olan mühendisleriyle, teknikerleriyle, teknisyenleriyle ve ustalarıyla yıllardır bir ekip olarak, gücünü müşterilerinin desteğinden ve güveninden alan EKİP MÜHENDİSLİK, her geçen gün başarısına başarı katmak için büyük bir inançla ve azimle çalışmaktadır. 

Ülkemiz sanayisine katkıda bulunan, globalleşmiş ve kurumsal bir kimlik kazanmış olan EKİP MÜHENDİSLİK, Türkiye’ye ve Dünya’ya karşı sorumluluklarının bilincindedir.

Kalite Politikası

 • Ekip Mühendislik Taahhüt İnşaat Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olarak;
 • Hammaddeden başlayıp, ünite ve tesisleri müşteriye teslim edene kadar, üretimin her aşamasında kalite standartlarını uygulayıp; müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli iyileştirerek yükseltmeyi,
 • Tüm çalışanlarda kalite bilincini tesis etmeyi,
 • Müşteri ve tedarikçilerle güvene dayalıbir işbirliği içinde olmayı,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlıbiçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • Başlanan her projeyi zamanında, en üst düzey tekniklerle, istenen kalitede ve bütçe sınırlarıiçinde eksiksiz tamamlamayı,
 • Ürettiği ürünleri ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun olarak  pazara sunmayı taahhüt eder.

Genel Müdür

SAKUP HASGÜL

01 Ocak 2019 /Rev.01

VİZYONUMUZ

Ekip Mühendislik’in vizyonu, kalite ve güvenden ödün vermeden topluma sürekli gelişen hizmetler ve ürünler sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Müşterilerine, çalışanlarına, içinde bulunduğu topluma ve dünyaya karşı sosyal sorumlulukları olduğuna inanan firmamız, yenilik ve gelişmelere açık, ülke ekonomisine katkıda bulunan bir dünya şirketi olmayı hedeflemektedir.

EKİP MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ;Yüklendiği işleri uluslar arası kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

EKİP MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ;yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

EKİP MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ;Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Ekip Mühendislik Olarak Kimyasal Proses Ekipmanlarının Tasarımı, Üretimi ve Kurulumukapsamında temel çevre politikası ve vaatleri aşağıdaki gibidir:

 •  Çevre hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynakları uygulamaları, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla öncü olmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
 • Çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
 • Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,
 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
 • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Ekip Mühendislik olarak hizmetlerimizi gerçekleştirirken, tüm faaliyetlerinde emniyetli çalışma koşullarının sağlanmasını ve operasyonların emniyetli olarak tamamlanmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir. İSG Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek için tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edilecektir.

Kurumumuz, vermiş olduğu tüm hizmetlerde personelinin operasyonlar sırasında aşağıda belirtilen hedeflere ulaşmak için gerekli düzenlemeleri yapacağını taahhüt etmektedir:

 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
 • Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
 • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

EKİP MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALIŞANLARI;Takım halinde çalışma ruhu ve birbirine olan güveni, sevgisi ve saygısı ile EKİP MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. üstün ve sürekli başarılara el birliği ile ulaştıracaktır.

Sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı bir çalışma kültürünün EKİP MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların isteği ve sorumluluğudur.