...
SELÜLOZ TÜREVLERİ TESİSLERİ

1- SELÜLOZ TÜREVLERİ VE ÜRETİM TESİSLERİ

A-CMC (KARBOKSİMETİL SELÜLOZ) ÜRETİM TESİSLERİ

       CMC, anyonik bir selüloz eteridir. Kimyasal ismi SODYUM KARBOKSİMETİL SELÜLOZ dur.

       Karboksimetil selüloz , en iyi bilinen selüloz türevidir. CMC , bir polimer olup, yaygın ticari  

       üretimlerinin  DS aralığı  0.4-1.4 arasındadır.  CMC toksik değildir.

           NaCMC  kimyasal formülü

      

 

 Ürün tipine göre  iki ana  başlık altında toplanabilir.

        A-TEKNİK TİP sodyum karboksimetil selüloz( NaCMC)  üretim  tesisleri      

 B- SAF TİP sodyum karboksimetil selüloz ( Na CMC)   üretim tesisleri

           Kullanım alanlarına göre  her iki tip ürün birçok alt grubu içerir.

KULLANIM ALANLARI

              Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Suda çok iyi çözünür.

 1. Toz ve krem deterjanların hepsinde muhakkak kullanılır.Kirlerin elyaftan

      uzaklaştırılması ve mekanik streslere karşı elyafı korumak için lüzumludur.

 1. Sondaj çamurlarında süzüntüyü azaltmak için kullanılır. Süspansiyon  dengesini çok iyi korur ve su               kaybını azaltır..Çamurun akışkanlık-viskozite -özelliklerini değişmeyen  konsantrasyon özelliği ile ayarlar.Yüksek ısılarda değişime uğramaz veya fermente olmaz.   
 2. Tekstil sanayinde, apre (haşıl )işlemlerinde kullanılır.
 3. Seramik , refrakter malzeme ve döküm endüstrisinde kullanılır.   
 4.  Boya, mürekkep, kağıt, kontrplak ve yapıştırma endüstrisinde kullanılır.   
 5. Deri, bitki ve böcek öldürücü ilaç üretimi , vb sayısız sanayide kullanılır.
 6. Saf tip ürünler ise gıda, ilaç ve çok çeşitli kimya sanayi ürünlerinde kullanılır.

HAMMADDELERİ

  Petrokimya sanayi, orman ve tarla bitkileri sanayi üretimidir.Her iki üretim tipinin de ana hammaddeleri aynıdır. Bunlar:

 • Sodyum mono kloro asetat veya  Mono kloro asetik asit
 • Sodyum hidroksit
 • Selüloz ( plaka veya rulo selüloz, Linter selüloz, koton kumaş artığı…)

        Diğer kimyasallar üretimin kalitesi için gereklidir. Saf tip sodyum karboksimetil selüloz üretimi için ,

        Örneğin, Etil alkol sürekli kullanılmakta ve  damıtılıp  az kayıpla geri kazanılmaktadır..

CMC ÜRETİMİ AŞAMALARI

                Amacımız kalite ve maliyet olduğuna göre farklılaşma zorunluluğu ön plana çıkmaktadır. Ve aynı üretime varan değişik üretim şekilleri vardır..

        CMC üretimi üç ana safhada yapılır

 • Hammaddelerin  hazırlanması
 • Reaksiyonlar
 • Kurutma , öğütme , eleme, filtrasyon ve ambalajlama

   Üretimde maliyet unsurları sırasıyla hammaddeler, enerji, işçilik ve diğer giderler şeklinde sıralanır. Önerimiz olacak üretim hattı, %0 emisyon deşarjı ile tamamen çevrecidir.

                    

                 CMC  ÜRETİMİ

à Hamur veya öğütülmüş selüloz

à Kostik soda çözeltisi

à Mono kloro asetik asit veya  mono kloro sodyum asetat

à Etil alkol (yalnız saf tipte kullanılır)

à  Su

                        ↓

                      Reaktör

                        ↓

à  Su à  Filtre / Yıkama-à Atıkları geri kazanım (  yalnız saf tipte kullanılır)

                        ↓

                       Kurutma

                        ↓

                       Ebat küçültme/ öğütme

                        ↓

                       Homojene yapma , eleme , koruyucu kimyasal katma

                        ↓

                       Ambalajlama

                        ↓

                       Son ürün

2. SODYUM KARBOKSİ METİL NİŞASTA (Na CMS) ÜRETİM TESİSLERİ

               CMS,  CMC reaksiyonları gibi, alkali solüsyon ile işlem görmüş nişastanın Sodium monokloroasetat ile  reaksiyona sokulmasıyla üretilir.

              En önemli üretim şekli   organik çözücüler içinde yapılanıdır.

              CMS, endüstriyel üretimde çok geniş uygulama alanları bulmuştur. Eşsiz performansı ve yüksek ekonomik yararları olan önemli bir kimyasal yardımcıdır.

              Gıda endüstrisinde türlü uygulamaları vardır. Stabilize ajanı ve koruyucu olarak, dondurmada,  sebzelerde, alkolsüz içeceklerde, taze ette ve meyvelerde kullanılır.   CMS  gıda dışı uygulamaları: Eczacılıkta, tekstil ve matik deterjan endüstrisinde, yapıştırıcı ve kağıt yapımında, atık su geri dönüşümünde, kuvvetli emici  madde üretiminde kullanılır.

  C. METİL SELÜLOZ (MC) ÜRETİM TESİSLERİ

           Metil selüloz,   Selüloz,Sodyum hidroksit, Di metil sulfoksit  veya Metil klorürün  özel  şartlarda            reaksiyonundan   üretilir.

       MC Kimyasal formül

             Metil selüloz soğuk suda çözünebilen önemli  bir selüloz eteridir ve noniyoniktir.  Substitüsyon derecesi     

      (DS) ne göre  farklı çözücülerle farklı davranışlar gösterir

     DS  /  0.1-1.0  arası %6-8 NaOH çözeltilerinde çözünebilir

     DS  /  1.4- 2.0 arası   suda çözünür . Ticari anlamda metil selüloz üretim tipleridir

     DS  /  2.4- 2.8 arası   organik çözücülerde çözünür

       Metil selüloz, bakteriyel ve enzim  bozunmalarına karşın diğer selüloziklere  göre daha dayanıklıdır

          İlaçlarda , Zirai kimyasallarda,Gıda katkılarında, Yapı kimyasallarında,Seramikte,Deterjanlarda, Kişisel

    bakım ürünlerinde (şampuan…), Boyada, Kağıtta, Baskı mürekkebinde, Tekstilde , Yapıştırıcı üretiminde ve  

     daha birçok alanda fonksiyonel görevi vardır.

D- HİDROKSİETİL SELÜLOZ (HEC) ÜRETİM TESİSLERİ

  Noniyonik  polimer, hidroksietil selüloz, alkali selüloz ve etilen oksit’in reaksiyonu ile üretimi yapılır.

.HEC  sıcak veya soğuk suda  kolayca çözünür. Hidroksietil selüloz çözeltileri, yüksek konsantrasyon inorganik tuzlar  ile  en iyi uyumu sağlarlar

        Suda  çözünen ticari  HEC üretimleri   MS 1,5-3.3,  DS 1.8-2.5 aralığında olup en bilinen tipleridir.

        HEC,endüstriyel uygulamaların çok değişik yerlerinde kıvamlaştırıcı,kolloid geliştirici,yapıştırıcı,suspansiye

Edici olarak kullanılır. Bunlar,eczacılık,tekstil,kağıt,yapıştırıcı,dekorasyon,boya geliştirici,emülsiyon polimerizasyon,

Seramik ve birçok  uygulama  yerleridir.

       HEC Kimyasal formülü