...

Disperser, Disperserler ( Sütunlu Mikserler )


Disperser

Seyyar kazanlar içinde bulunan sıvı ve katı malzemeler Disperser yardımı ile karıştırılır. Yanlara ve yukarı aşağı karıştırma sistemi sayesinde homojen bir karışım elde etmek için bu teknolojiden faydalanmak gerekir. Farklı ölçek ve değişik model kazanlarda karışım elde etmek için seyyar sistemler ekonomik ve avantajlı sonuçlar ortaya koymaktadır. Homojen karışımların gerekli olduğu endüstriyel alanlarda Disperser kullanılmaktadır. 1.5 ton kapasiteli sistem sayesinde çok fazla ürünü kısa zamanda olumlu bir karışım haline getirmek mümkün olmaktadır.

Malzeme kalitesi ve üretim kalitesi yan yana gelmiş, bu sayede sütunlu çırpıcı olarak bilinen bu kaliteli ürünün avantajları daha net bir çizgide çözüm yaratmıştır. Güçlü ve tasarruflu sistemde elektrik yerine hava kullanılmaktadır. Enerji olarak tercih edilen hava basıncı sayesinde daha tasarruflu bir kullanım avantajı söz konusu olmaktadır. Çok yönlü kullanım imkânı olan Disperser kullanıcısına yani operatörüne büyük kolaylıklar sağlar. Sağlıklı ve eşit dağılımlı bir karışım elde etme noktasında ürünlerimiz çok avantajlı sonuçlar yaratmaktadır.

Ürünün durumu ve yapısına uygun olarak karıştırıcı özellikler bulunmaktadır. Operatörün isteğine, bilgi ve becerisine bağlı olarak ayarlama seçenekleri de mevcut bulunmaktadır. Sağlam olmakla beraber işlevselliği önde olan ürün seçeneği, pek çok farklı malzemenin karışmasını sağlar ve buna uygun ürün çözümleri kendini mevcut sistem içinde gösterir. Disperser tedariki konusunda ürün örneklerimiz size gereken kolaylığı sağlamaktadır.

Disperserler ( Sütunlu Mikserler )

Faydalı model belgesine sahip olduğumuz sütunlu mikserler (disperser) genellikle kimya sektöründe kullanılmaktadır. Amaç seyyar kazanlar içerisine konulan çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılarak istenen özelliklerde ürünün elde edilmesidir. Sütunlu mikser (disperser) ile karışımın istenen noktada ve istenen hızda gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu şekilde ürün istenen kıvamda elde edilebilmektedir. 

Sütunlu mikserde (disperser), karıştırıcının aşağı-yukarı hareketi hidro - pnömatik sistem kullanılarak sağlanmaktadır. Bu sistem yanma, parlama riski taşımadığı için, özellikle yanıcı, parlayıcı ürünlerin karıştırılmasında kullanılan ve ex-proof olması zorunlu olan sistemlerde çok daha düşük maliyet içermektedir. Ayrıca bu hareket, elektrik yerine hava ile gerçekleştirildiği için ciddi enerji tasarrufu sağlamaktadır. Sütunlu mikserin (disperser) aşağı-yukarı hareket kolu ve dönme kontrol butonları mikser (disperser) sütunu üzerine monte edilmiştir. Operatörün hareketi yönlendirmesi sırasında karışımı kolaylıkla gözlemesi de mümkündür. Operatör, karışımın hızını, devrini görebilir. İstenmesi durumunda, karıştırma süresini, karıştırmanın bitiş zamanını ve karıştırma devrini otomatik olarak ayarlamak mümkündür. Ekip Mühendislik

 • Uluslararası standartlara uygun tasarım ve imalat
 • Yüksek kalite ve uzun ömür garantisi
 • 0 – 3 m3 kapasite 
 • Özel tasarım hidro - pnömatik sistem
 • Ex-proof veya IP54 motorlu
 • Ürüne göre özel karıştırıcı tasarımı
 • Invertör kontrollü ve devir göstergeli
 • Laboratuvar için özel tip seçeneği       

     

1 - TEKNİK ÖZELLİKLER:

TİPİ                                        : EKİP – 13 / 1.5

KAPASİTE                           :  1.5 ton

MOTOR GÜCÜ                    : 30 KW

MOTOR DEVRİ                   : 1500 d/d

INVERTÖR                           : ABB  Marka

INVERTÖR AYARI             : 0 – 1500 d/d

2 – SÜTUNLU MİKSER MONTAJI:

 • Sütunlu Mikserin sütun kısmı teraziye alınacak.
 • Alt kısım çelik dübel ile yere bağlanacak.
 • Motor bağlantısı yapılacak.
 • Türbin tip karıştırıcı bağlantı mili takılacak.
 • Motor rüzgarlığı takılacak.
 • Kompratör kullanılarak mil salgı ayarı yapılacak.
 • Türbin karıştırıcı mil ucuna bağlanacak.
 • Kazan bağlantı laması monte edilerek, kazan yerine koyulacak.
 • Kazan, emniyet açısından kemer ile sütunlu mikser gövdesine bağlanacak.
 • Elektrik panosunun ana besleme kablo bağlantısı yapılacak.
 • Sütunlu Mikser  motor - pano kablo bağlantısı yapılacak.
 • Sütunlu Mikser üzerindeki kumanda butonları ve devir göstergesinin panoya kablo bağlantısı yapılacak.
 • Şartlandırıcıya 12’lik pnömatik hortum ile hava bağlantısı yapılacak. (Hava basıncı 6-8 bar arası olacak)
 • Yağ tüpü üzerindeki 2 adet vana açık konuma getirilecek.

3 – İLK KULLANIM:

 • Aşağı yukarı hareket kolunu kullanarak, karıştırıcıyı yukarı kaldır.
 • Mobil kazanı yerleştirerek sabitle.
 • Aşağı yukarı hareket kolunu kullanarak, karıştırıcı türbinin ürün içerisine girmesini sağla ve karıştırma için istenen yüksekliği ayarla..
 • Start düğmesine basarak sütunlu mikser’i çalıştır.
 • Türbin karıştırıcı dönüş yönünün doğruluğunu, türbin üzerindeki ok yönüne göre kontrol et.
 • Eğer dönüş yönü yanlış ise, motor bağlantı kutusunda faz sırasını değiştir.
 • Devir hızı arttırma ve azaltma butonlarını kullanarak istenen devir ayarını yap.
 • Kullanım sonrasında sütunlu mikser’i durdurmak için stop düğmesine bas.
 • Pano üzerindeki şalteri kapalı konuma getir.

4 – BAKIM:

 • Sütunlu Mikser’i kullandıktan sonra, hava bağlantısını kapat ve şartlandırıcı altında bulunan hava tahliye düğmesine basarak havayı boşalt.
 • Periyodik olarak yağ tüpü içerisindeki yağ seviyesini kontrol et ve mili yağla.
 • Tüm cıvata-somun bağlantılarını periyodik olarak kontrol et.
 • Kullanım sonrasında mil ve türbin üzerinde kalan ürün kalıntılarını boya fırçası ile temizle.
 • Panoda bulunan soğutucu fan ve toz filtrelerini kontrol et

Buluş, seyyar kazanlar içerisine konulan çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılarak istenen özelliklerde ürünün elde edilmesi ile ilgilidir.

Buluş özellikle; seyyar kazanlar içerisine konulan çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılarak istenen hızda, istenen noktada ve düşük maliyetle ürünün elde edilmesini sağlayan mekanik bir tertibat ile ilgilidir.

Günümüzde sanayinin birçok alanında, çeşitli sıvı ve katı hammaddelerin karıştırılması ve istenen özelliklerde ürün elde edilmesi ile ilgili oldukça yoğun olarak mikser tertibatları kullanılmaktadır. Kimya ve diğer birçok sektördeki bu yoğun kullanım mikser tertibatları ile ilgili gelişim ve yenilemeyi zorunlu kılmıştır.

Tekniğin bilinen durumunda elbette ki farklı mikserler kullanılmaktadır ancak bahsedilen mikserler aşağıda gösterilen;

 • Mikser karıştırma grubu aşağı-yukarı hareketinin sağlanmasında elektrikli sistemler kullanılması, kullanan bu sistemler sebebi ile enerji maliyetinin yüksek olması,
 • Yanıcı ve parlayıcı ürünlerin karıştırılmasında exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) olması zorunlu olan sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Elektrikli aletler, statik ısınmaları ve çalışmaları icabı çıkardıkları ark ortamı dolayısı ile sanayi tesisini tehlikeye düşürmektedir. Söz konusu bu gibi patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrik aletlerinin yapımı ve kullanımı farklıdır. Bu sebeple kullanılması zorunlu olan exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) sistemlerin tesise ek bir maliyet getirmesi.
 • Operatörün mikser tertibatının kumanda kollarını, hareket butonlarını kullanırken aynı zamanda karışım işlemini gözlemleyememesi ve bir ergonomi (kullanım kolaylığı) sorununun yaşanması,
 • Mikser karıştırma süreleri, karıştırma devri gibi özelliklerin otomatik olarak ayarlanamaması,
 • gibi birçok dezavantajlara sahiptirler

Tekniğin bu konumundan yola çıkılarak buluşun amacı; karıştırıcının aşağı-yukarı hareketinin hidro-pnomatik sistem kullanılarak sağlanmasıdır.

Buluşun amacı, karıştırıcının aşağı-yukarı hareketinin hidro-pnomatik sistem kullanılarak ciddi enerji tasarrufunun sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, yanıcı ve parlayıcı ürünlerin karıştırılmasında, exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) olması zorunlu olan sistemlerin kullanılması gerekliliğinden yola çıkarak; yanma ve parlama riski taşımayan bir sistem olması dolayısı ile bahsedilen exproof (patlayıcı ortamlarda kullanılabilen elektrikli aletler) olması zorunlu olan sistemlerin tesise ek bir maliyet getirmesinin engellenmesinin sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu ve dönme kontrol butonlarının mikser sütunu üzerine monte edilmiş olması ile kullanım kolaylığı sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı da, aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu ve dönme kontrol butonlarının mikser sütunu üzerine monte edilmiş olması ile gereksiz işgücü ve zaman kayıplarının ortadan kaldırılmasının sağlanmasıdır.

 Buluşun bir diğer amacı da, oluşturulan ergonomik (kolay kullanım) sistem sayesinde operatörün hareketi yönlendirmesi esnasında karışımı da kolaylıkla gözlemleyebilmesinin sağlanmasıdır.

Buluşun tercih edilen bir yapılanmasında, karıştırıcı karıştırma süresinin, karıştırma bitiş zamanının ve karıştırma devrinin otomatik olarak ayarlanması tercih edilmektedir.

Buluşun yapısal ve karakteristik özellikleri ve tüm avantajları aşağıda verilen şekiller ve bu şekillere atıflar yapılmak suretiyle yazılan detaylı açıklama ile birlikte daha net olarak anlaşılacaktır ve bu nedenle değerlendirmenin de bu şekiller ve detaylı açıklama göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir.

Mevcut buluşun yapılanması ve ek elemanlarla birlikte avantajlarının en iyi şekilde anlaşılabilmesi için aşağıda açıklaması yapılan şekillerle birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Şekil 1:

Sütunlu Mikserin Önden Ve Yandan Görünümleri

Şekil 2:

Hidro-Pnomatik Sistemin Görünümü (Yağ rezerv tankı-özel piston)

 1. Taşıyıcı ayak
 2. Taşıyıcı gövde
 3. Hidro-pnomatik ünite

      3.1   yönlendirme kolu

      3.2   silindir üst girişi

      3.3   piston silindir

      3.4   piston

      3.5   silindir alt girişi

      3.6   Yağ rezerv tankı çıkışı

      3.7   Yağ rezerv tankı

      3.8   Yağ rezerv tankı girişi 

 1. Kontrol butonları
 2. Devir göstergesi
 3. Ana mil
 4. Denge milleri
 5. Karıştırma grubu

       8.1   Motor

  8.2   Karıştırıcı mil

  8.3   Türbin karıştırıcı

 9.   Kazan sabitleme ünitesi

10.  Hava şartlandırıcı

Şekil 1’de buluş konusu sütunlu mikserin önden ve yandan görünümleri verilmektedir. Bu şekle göre buluş genel anlamda; taşıyıcı ayak (1) ve taşıyıcı gövdeden (2) oluşmaktadır. İçerisinde hidrolik yağ bulunduran özel piston silindir (3) bahsedilen taşıyıcı ayak (1) üzerine ve bahsedilen taşıyıcı gövdeye (2) monte edilmiştir. Bununla beraber Şekil 2’de detaylı açıklamasının yapılacağı hidro-pnomatik sistemin ana unsurlarından biri olan yağ rezerv tankı (3.7) taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunmaktadır.

Karıştırma işlemi, motora (8) bağlanmış karıştırıcı mil (9) bahsedilen karıştırıcı mil (9) ucuna monte edilmiş türbin karıştırıcı (10) vasıtası ile sağlanmaktadır.

Karıştırma hızı, bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerine monte edilmiş kontrol butonları (4)  vasıtası ile ayarlanmaktadır ve taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan devir göstergesi (5) ile karıştırma hızı gözlemlenmektedir. Bahsedilen motorun (8.1) aşağı-yukarı hareketi, taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan ana mil (6) ve denge milleri (7) üzerinde gerçekleşmektedir.

Aşağı-yukarı hareket, bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1) vasıtası ile sağlanmaktadır. Sütunlu miksere hava girişi, taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan hava şartlandırıcısından (10) yapılmaktadır.

Şekil 2’de sütunlu mikserin çalışması esnasında; karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) aşağı-yukarı hareket etmesi istenildiğinde bahsedilen yağ rezerv tankı (3.7) ve bahsedilen özel  piston silindirden (3.3) oluşan hidro-pinomatik sistemin işleyişi gösterilmektedir.

Sütunlu mikserin çalışması esnasında; bahsedilen karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) yukarı hareket etmesi istendiğinde bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1) yukarı kaldırılır. Bu durumda yağ rezerv tankına (3.7) yağ rezerv tankı girişinden (3.8) giren hava, yağ rezerv tankı (3.7) içerisinde bulunan yağın, yağ rezerv tankı çıkışından (3.6) geçerek özel piston silindir alt girişine (3.5) yönelmesini ve özel pistonu (3.4) yukarı iterek karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3))yukarı hareket etmesini sağlar.

Aynı şekilde sütunlu mikserin çalışması esnasında; bahsedilen karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) aşağı hareket etmesi istendiğinde bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (5) aşağı indirilir. Bu durumda özel piston silindire (3.3), özel piston silindirinin üst girişinden (3.2) giren hava özel pistonun (3.4) aşağı doğru inmesine ve bu aşağı doğru inme hareketi ile birlikte, bahsedilen özel piston silindir (3.3) içerisinde bulunan yağın, özel piston silindirinin üst girişinden (3.2) giren havanın yaptığı basınç ile özel piston silindir alt girişinden (3.5) yağ rezerv tankına (3.7) doğru yönelmesini sağlar. Bu şekilde bahsedilen karıştırma grubunun (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) aşağı hareket etmesi sağlanır.

Sütunlu mikserde karıştırma işlemi yapılacağı zaman Şekil 1’de açıkça gösterildiği üzere, bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde yer alan kazan sabitleme ünitesi (9) yardımı ile içerisinde karıştırılacak ürünün yer aldığı seyyar kazan sabitlenir. Bahsedilen taşıyıcı gövde (2) üzerinde bulunan aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1) kullanılarak, karıştırma grubu (8) (motor (8.1), karıştırıcı mil (8.2) ve türbin karıştırıcı (8.3)) kazan içerisine indirilir. Taşıyıcı gövde (2) üzerine monte edilmiş kontrol butonları (4) kullanılarak motor (8.1) çalıştırılır ve karıştırma hızı ayar işlemleri yapılır. Bahsedilen kontrol butonları (4) ve bahsedilen aşağı-yukarı hareket yönlendirme kolu (3.1), taşıyıcı gövde (2) üzerine monte edilmiş olduğundan, operatörün hem karıştırma işlemini rahatlıkla gözlemleyebilmesi hem de işlemi kumanda edebilmesi mümkündür.

Bu başvurunun koruma kapsamı istemler kısmında belirlenmiş olup yukarıda kesinlikle örnekleme amacıyla anlatılanlarla sınırlı tutulamaz. Teknikte uzman bir kişinin buluşta ortaya konan yeniliği, benzer yapılanmaları kullanarak da ortaya koyabileceği ve/veya bu yapılanmayı ilgili teknikte kullanılan benzer amaçlı diğer alanlara da uygulayabileceği açıktır. Dolayısıyla böyle yapılanmaların yenilik ve özellikle tekniğin bilinen durumunun aşılması kriterinden yoksun olacağı da aşikârdır.