...
Üre Formaldehit Üretim Tesisi

Üre Formaldehit Reçineleri

 

Üre formaldehit reçineleri, amino reçinelerinin melamin formaldehitle birlikte ikinci önemli grubudur. Üretilen toplam amino reçineleri içerisindeki payı %80 dolayındadır.

Üre formaldehit reçinesi sunta ve kontraplak üretiminde yaygın olarak kullanılan bir reçinedir. Dünyada ve ülkemizde bu reçine, uygun üre ve formaldehit karışımının 5 saat süre ile 115 °C de ısıtılması ile üretilmektedir. Bu üretim esnasında genellikle formaldehit emisyonu yüksek E3 kalite tutkal üretilmektedir. E1 ve E0 kalite tutkal üretimi ise kısa süren stoklama süresi ve farklı üretim prosesi nedeni ile genellikle üretilememektedir. Yapılan çalışmalarda E0 kalite tutkal üretimi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca tamamen farklı üretim prosesi ile üretim süresi 1 saate düşürülmüş, üretim sıcaklığı ise 50-60 °C ye değiştirilmiştir.

Bazik koşullarda üretilen üre ile formaldehit arasındaki tepkimede, melamin formaldehit reçinesine benzer şekilde metilolüre türevleri oluşur. Metilol türevleri daha sonra asidik ortamda ısıtılarak çapraz bağlanma gerçekleştirilir. Çapraz bağlanma, metilen köprüleri veya eter köprüleri üzerinden ilerler. Üre ile formaldehit arasındaki tepkime asidik ortamda yürütülürse doğrudan yüksek mol kütleli polimere geçilir.

Melamin formaldehit reçinesi laminasyon tutkalı olarak kullanılmakta olup ham maddesi olan melaminin pahalı olması nedeni ile üre formaldehite göre oldukça pahalı bir tutkaldır. Yüzde yüz melamin kullanmak yerine ekonomi sağlamak için belli yüzdelerde üre ortama ilave edilerek melamin üre formaldehit kopolimerleri üretilmiştir: Üretilen kopolimerlerin kaliteleri incelendiğinde saf melamin formaldehit ile aynı oldukları görülmüştür.

Üre formaldehit reçineleri, fenol formaldehit reçinelerinden daha serttir.Renksiz olan bu reçineler kullanım yerine göre renklendirilirler ve dekoratif amaçlarda kullanılırlar. Beyaz renkli elektrik malzemeleri (fiş, düğme, priz vb) fenolikler yerine kullanılan ürünlerdir. Isı ve neme karşı fenol-formaldehit reçinelerinden daha dayanıklıdırlar ancak melamin formaldehit reçinelerinin ısı ve neme karşı direnci daha iyidir.

Üre formaldehit reçinesi su ve köpük yapıcı madde ile karıştırılarak içine hava verilir ve köpük yapıcı makinelerden geçirilerek köpük haline getirilir. Köpük, hidrofobik yapıda olup, nemlendirme veya su emdirme çok zordur. Yanma esnasında, yangın söndürücü rolü oynayan azot gazı çıkarır. Yeni köpürtüldüğünde bile iyi bir yalıtkandır. Köpüğün, sesi emme özelliği iyidir.

Üre tetrafonksiyonel melamin hekzafonksiyonel çıkış maddeleridir. Bu nedenle her
iki maddeden yüksek oranda çapraz bağlı polimerler elde edilir.