...
DOP, DIDP, DIOP, DNOP, DOA, DOTP, DOPET Tesisleri

D.O.T.P ( DİOKTİL TEREFTALAT ) PLASTİKLEŞTİRİCİSİ

 

D.O.T.P bir tereftalat plastikleştiricisi olup bilinen D.O.P, D.I.O.P, D.I.N.P, D.I.D.P gibi ortoftalat esterlerinden açık formüllerinden görüldüğü gibi yapı olarak çok farklı bir özelliğe sahiptir.

D.O.T.P'ın bu dallanmış yapısı D.O.T.P'ye diğer plastifiyanlarda rastlanmayan pek çok mükemmel özellik sağlar.

 

PLASTİKLEŞTİRİCİLERİN UÇUCULUKLARI

 

Plastisollerin ( P.V.C ve plastikleştirici karışımı ) fusion işlemi sırasındaki uçuculukları çeşitli fusion sıcaklıklarında ki % ağırlık kaybı ile belirlenir.

Yandaki tablo incelendiğinde DOTP 'nin en az uçuculuğa sahip olduğu görülmektedir.

D.O.P'un uçuculuğu ise diğerlerinin yaklaşık iki katı daha fazla olarak görülmektedir.

 

VİSKOZİTE

 

P.V.C esaslı plastiklerin üretiminde plastisollerin viskoziteleri çok önemlidir. İstenilen standardı yakalayabilmek için plastisol'ün mutlaka belirlenen viskozitede üretime verilmesi gerekir.

Şu da bir gerçektir D.O.P gibi sıradan bir plastikleştirici ile hazırlanan plastisol'un viskozitesi hazırlandığı andan itibaren süratle değişmeye başlar.

Bu nedenle sürekli olarak yapılan viskozite tayinleri ve ayarlamaları zaman kaybına, yapılmaması durumunda da ise büyük üretim firelerine neden olur.

Yanda D.O.P, D.O.T.P, D.I.N.P, D.I.D.P gibi plastifiyanlar ile hazırlanmış plastisollerin zamanla değişen viskozite eğrileri verilmiştir.

Ölçümler üç hafta süreyle 23 c altında yapılmıştır. Sonuç olarak en stabil viskozite D.O.T.P ile hazırlanan plastisolde gözlenmiştir Plastisollerin formülleri yanda belirtilmiştir.

 

PLASTİSOLLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

 

Aşağıdaki fiziksel özellikler incelendiğinde D.O.T.P'nin fiziksel ve kalıcı özellikler yönünden en iyisi olduğu görülmektedir.

 

D.O.P

D.O.T.P

D.I.N.P

D.I.D.P

Plastikleştirici Konsantrasyonu Aynı Tuşe İçin

60

65

68

66


MEKANİK ÖZELLİKLER

Kopma Mukavemeti

16

16,5

14,5

14,7

mPa(psi)

(2,320)

(2,393)

(2,103)

(2,291)

% uzama

389

400

395

405

yırtıma muk. M/mm

58

58

52,4

54,6


KALICILIK

% Sabunlu Su Kaybı

0,5

1

0,9

1

% Yağ Eksraksiyon Kaybı

9

15,6

15,5

15,7

% Hexane Eks Kaybı

24

33

33

32

% Aktiv Karbon Kaybı

9

3,7

3,8

2,2


DÜŞÜK TEMPERATÜR FLEXSİBİLİTESİ (BÜKME MODULU C)

35000 psi

-30

-31

-29

-30

135000 psi

-46

-50

-44

-47

 

 

D.O.T.P ( DİOKTİL TEREFTALAT ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 


GENEL

Molekül Ağırlığı

390,57

Kapalı Formül

C24 H 38 O 4


FİZİKSEL

Form

Sıvı

Renk

BERRAK SARIMSI YEŞİL

Kırılma İndeksi n 25 ºC/D

1,4867

Asidite (Ftalik asit olarak ),%ağırlık

Max.0,01

Spesifik Yoğunluk 25 ºC/25 ºC

0.985

Kaynama Noktası 760 mm Hg , ºC

400

Donma Noktası, ºC

-51

Suda Çözünürlük (20 ºC,g/L )

0,004


VİSKOZİTE (ASTM D 445 ), Cp MODULU C)

-17.8 ºC da

2500

0 ºCda

410

25 ºCda

63

100 ºCda

5


STABİLİTE

Kaynar Su Stabilitesi (96 Saat sonra % hidrolizlenme)

0.04

Isı Stabilitesi (205 ºC da 2 saat süreyle),% Acid

0.06


ELEKTRİKSEL

Hacimsel Direnç, ohm-cm ( ASTM D 257 )

3,9x10 12

Dielektrik Sabiti, 1 MHz ( ASTM D 150 )

4,6

Dağıtım Faktörrü, 1MHz (ASTM D 150 )

.0 ,1x10  -2

 

 

D.O.P ( DİOKTİL FTALAT ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

GENEL

Molekül Ağırlığı

390,57

Kapalı Formül

C24 H 38 O 4

FİZİKSEL

Form

Sıvı

Renk Pt-Co

15 Max

Kırılma İndeksi n 25 ºC/D

1,487

Asidite (Ftalik asit olarak ),%wt

Max.0,01

Spesifik Yoğunluk 20 ºC/20 ºC

0.983-0,985

Kaynama Noktası 760 mm Hg , ºC

384

Donma Noktası, ºC

<-50

Parlama Noktası, Açık Kap, ºC

216


Plastifiyanlar olarak adlandırılan D.O.P./ D.I.O.P./ D.I.D.P./ D.I.N.P./ vb. gibi maddeler plastik sanayiinde plastiğe yumuşaklık kazandırmak için, plastik hammaddesi olarak kullanılan kimyasal bileşiklerdir.

İmalatı sırasında kullanılan ana hammaddeler:

A -1 Fitalik Anhidrit, Fitalik Asit, Tetra Fitalik Asit, Diethyl Dimethyl gibi Fitalatlar, Maleic Acid vb. gibi

B - 2 Ethyl Hexanol, Iso Octanol, Decyl Alkol, Iso Decyl Alkol, Nonyl Alkol, Buthyl Alkol, vb. gibi muhtelif türde kimyevi alkollerdir.

Her iki tür maddeler reaktör tabir edilen kazanlara alınıp Katalizör, yardımcı kimyevi maddeler vasıtası ile kimyasal reaksiyona tabi tutulmakta ve mamule dönüştürülmektedir. İmalat işlemi kimyasal Reaksiyon olması sebebi ile imalat sırasında kullanılan hammaddelerin kalitesi ve vasfına göre reaksiyon süreleri uzayıp kısalabilmekte ve yüksek sıcaklıkta oluşan Reaksiyon buharlaşma ve uçma sonucu hammaddelerden elde edilecek mamul miktarda kullanılan maddelerin toplamının % 90'ı ile % 75'i arasında değişmektedir. Değişik ölçülerde ve hacimlerdeki kazanlarda 100 kg mal imali için gerekli maddeler (A) grubu maddelerden, 40 ile 55 arası (B) grubu maddelerden de 65 ile 80 kg arasındadır. Ve A ve B grubu hammaddelerin kullanım oranlarının arttırılıp azaltılması ve değiştirilmesi ile farklı kalite ve evsafta ürün elde edilir.

Sonuç olarak Plastifiyanlar imalatında % 25'e kadar fire verildiği ve kullanılan ma ddeler
Toplamının % 75'i ile % 95'i arsında değişen miktarlarda randıman alınır.