...

Soğutma Kuleleri, Su Soğutma Kulesi


  • Uluslararası standartlara uygun tasarım ve imalat

  • Yüksek kalite ve uzun ömür garantisi

  • ST 37 kalite sertifikalı çelik malzeme veya AISI 304 kalite sertifikalı paslanmaz çelik malzeme

  • 250.000  – 5.000.000 Kcal/h kapasite

  • Özel tasarım, sessiz, statik ve dinamik tam balanslı fan

  • Doğal akışlı su dağıtım sistemi sayesinde, asgari pompalama basıncı ve uzun işletme ömrü

  • Su-hava temasını maksimum şekilde sağlayan polystrene plastik dolgu malzemesi 

  • Havayı en iyi şekilde yönlendirecek şekilde dizayn edilmiş plastik eliminatörler

  • Hava panjurları, hava akışını uniform olarak düzenleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Kontrol ve bakımı kolaydır., Boya Mikserleri

 

Soğutma Kuleleri

Su soğutma kuleleri atmosferik soğutma sistemleridir. Sistem içerisinden ısınarak gelen sıcak su, dolgu soğutma yüzeyine, özel üretilmiş dağıtım  sistemleri ve fıskiyeler aracılığıyla püskürtülerek ısısını atmosfere atması sağlanır. Sıcak suyun bir kısmı buharlaşarak ısısını kaybeder, soğutma yoluyla istenen sıcaklık değerlerine düşürülen  işlemden arta kalan su, tesiste kullanılmak üzere altta bulunan tanklarda biriktirilir. Tanklarda biriktirilen soğutulmuş su, tekrar kullanılmak üzere pompa yardımıyla tesise geri aktarılır. Soğutma kuleleri açık (doğrudan) veya kapalı (dolaylı) devre buharlaşma prensibine dayalı ısı reddi aygıtlarıdır. Açık çevrim (doğrudan) su soğutma kulelerinde sistemden ısınarak gelen su sıcak havayla doğrudan temas ederek buharlaşma sağlanır ve dolgu yüzeyden aşağı hareketi boyunca soğutma gerçekleşir. Kapalı çevrim (dolaylı) su soğutma kulelerinde sistemden ısınarak gelen su hava ile doğrudan temas etmez. Kapalı devre bir boru sistemi içerisinde dolaştırılan su, dolaylı yoldan su veya glikol karışımı ile soğutulur. Bununla beraber hava akımının siteme veriliş şekline göre iki ayrı su soğutma kulesi tipi bulunmaktadır; karşı akışlı su soğutma kulesi ve çapraz akışlı su soğutma kulesi. Su soğutma kulelerinde yerin kütle çekimi  ısınarak gelen su, borular yardımıyla aktarıldığı ünite içerisinde yukarıdan aşağıya doğru ivmelenmektedir. Karşı akışlı su soğutma kulelerinde, su yukarıdan aşağı doğru hareket ederken sisteme atmosferik hava akışkanın tam zıt yönünde aşağıdan yukarı doğru verilir. Çapraz akışlı su kulelerinde, yine yerin kütle çekimi sonucu yukarıdan aşağı doğru doğal akışını gerçekleştiren suya karşılık sisteme giren hava, yatay bir düzlemde suyu dik açıyla kesecek şekilde verilir. Bir konutta kullanabilecek boyutlarda su soğutma kulelerinin yanı sıra 5 metrelik boyutlara ulaşabilen büyük tesislerde kullanılan su soğutma kuleleri de mevcuttur. Konutlarda yalnızca birkaç galonluk su akışından sorumlu iken ihtiyaca göre büyük tesislerdeki 5 metrelik boyutlara ulaşabilen su soğutma kuleleri on binlerce galonluk su akışını sağlayabilirler. Atmosferik soğutma üniteleri olan su soğutma kulelerinde ortama havanın uniform şekilde aktarılıp suyla homojen şekilde etkileşime geçmesi verimliliği artıracaktır. Bunun yanında açık devre su soğutma kulelerinde, suyun havayla doğrudan teması nedeniyle kirlenme ve kireçlenme riskine dikkat edilmesi gerekmektedir.