...

Endüstriyel alanda kullanılan soğutma kulesi, devasa kabul edilen çok büyük tesislerde kullanılmaktadır. İtina ile üretilmiş ve sunulmuş olan soğutma kuleleri kullanışlı bir sistemin güvenilir parçasıdır.


 • Uluslararası standartlara uygun tasarım ve imalat

 • Yüksek kalite ve uzun ömür garantisi

 • ST 37 kalite sertifikalı çelik malzeme veya AISI 304 kalite sertifikalı paslanmaz çelik malzeme

 • 250.000  – 5.000.000 Kcal/h kapasite

 • Özel tasarım, sessiz, statik ve dinamik tam balanslı fan

 • Doğal akışlı su dağıtım sistemi sayesinde, asgari pompalama basıncı ve uzun işletme ömrü

 • Su-hava temasını maksimum şekilde sağlayan polystrene plastik dolgu malzemesi 

 • Havayı en iyi şekilde yönlendirecek şekilde dizayn edilmiş plastik eliminatörler

 • Hava panjurları, hava akışını uniform olarak düzenleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Kontrol ve bakımı kolaydır., Boya Mikserleri

 


Soğutma Kulesi

Soğutma sisteminde su kullanılan sistemlerin soğutma kulesi ihtiyacı çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Soğutma işinde genelde tesisat içinde su kullanılırken suyun ısınması sistemin işlevselliğini önleyecektir. Bu tarz sistemleri destekleyen üretim yapan firmamız, 250 bin- 5 milyon Kcal/h kapasiteli örneklerle güçlü sistemlere çok önemli bir destek sağlamıştır. Birinci sınıf sağlam malzeme sayesinde sıcaklık değişimine karşı çok dayanıklı bir sistem karşınıza gelmektedir.

Dinamik ve tam balanslı yapıya sahip olan güçlü bir fan desteği, hem sessiz hem de kusursuz şekilde. Alışmaktadır. İtina ile üretilmiş ve sunulmuş olan soğutma kuleleri kullanışlı bir sistemin güvenilir parçası olarak karşınıza çıkmaktadır. Modern mühendislik çalışmasının gelişiminde firmamızın yaratıcı ürün örnekleri seri imalatı en iyi şekilde destekleyen soğutma kulesi örnekleri ortaya koymuştur. Bu tür makine ve teknolojilerin hayata geçirilmesi esnasında hava panjurlarının fiziksel yapısına ve duruşuna dikkat etmek gerekir. Firmamız bu konuda hassastır ve ürünlerimizin bakımı son derece kolaydır. Çalışma performansı çok yüksek olan ürünlerimiz aynı zamanda kolay bakımı yapılan sistemler olarak karşınıza çıkmaktadır.

Soğutma Kulesi Nedir?

Üretim ve hammadde işleme esnasında bazen yüksek sıcaklıklar açığa çıkmaktadır. Borularında soğuk su dolaşan sistemler inşa edilerek bu tür bir ısınmanın önüne geçilmesi planlanmıştır. Soğutucu etkiye sahip olması beklenen suyun da ister istemez ısınması söz konusu olur. Tam da burada işlevsel yapısı ile kendini gösteren soğutma kuleleri kolayca suyun soğuması ve sistemin kusursuz çalışması için devreye girmektedir. Sistemin akışkan yapısının yüksek verimlilik üzerine kurulmuş olması gerekir.

Tesisat tasarımı sayesinde düşük pompalama etkisi ve kolay akışkanlık sağlayan bir sistem karşınıza çıkmaktadır. Sağlam olduğu gibi görevini en iyi şekilde yerine getiren soğutma kulesi bu olağanüstü sistemlerin en vazgeçilmez parçalarından biri olarak karşınıza gelmektedir. Ürünlerde yüksek kalite ve uzun ömür garantisi müşteriler için her zaman önemli olmuştur. Soğutma kuleleri müşterisi ise esasen önemli bir yatırımcı kesimi olarak karşımıza gelmektedir. Oldukça tecrübeli olan bu müşteri grubunu ikna etmek için firmamız çözümleri ve fırsatları ile ürünlerini tanıtmaktadır.ST37 çelik kalitesi özel sayılacak pek çok farklı üretimde kullanılmaktadır. Soğutma kulesi imalatı esnasında bu yüksek kaliteli teknoloji yüksek verimlilik desteği ile kullanılmaktadır. Paslanmaz ve dayanıklı olan sistemlerin, uzun vadeli üretimde çok önemli avantajları ortaya çıkmaktadır. Tarafımızdan sunulan soğutma kuleleri ile iyi bir çözüme ve onun avantajına yaklaşmak çok önemli bir sonuç vermektedir.

Soğutma Kulesi Ne İşe Yarar?

Endüstriyel alanda kullanılan soğutma kulesi, devasa kabul edilen çok büyük tesislerde kullanılmaktadır. Ağır ve çok yönlü sanayi çalışmalarında karşınıza çıkan bu sistem sayesinde düzenli çalışma ve seri hizmetin avantajını görmek mümkün olacaktır. Kusursuz bir malzeme seçimi ve buna uygun sistem tasarımı ile soğutma hizmetinin çok kolay şekilde yapılması sağlanır. Su gibi akışkanlar sistem içinde rahat hareket eder. Plan ve sistem oluşumu esnasında pompa veya ekstra güce çok fazla ihtiyaç duyulmaması hesaplanır. Bu sayede tasarruflu bir çalışmanın ortaya çıkması hesaplanır. Sistemin devamlılığı için ısınan malzemelerin soğutma kuleleri yardımı ile soğutulması çok önemli olmaktadır.

Günümüz sanayi yatırımlarında büyük tesisler tercih ve çalışmaları ile her zaman örnek olmuştur. Gayet kullanışlı ve kaliteli olarak sınıflanan ürün örnekleri, insanlara her zaman kolaylık sağlamıştır. Bu sistem ve malzemelerin kullanımı nereler derseniz;

 • Petrokimya alt yapılı pek çok farklı tesislerde
 • Doğalgaz verimliliğini artırma ve işleme tesislerinde
 • Enerji üretim ve depolama santrallerinde
 • Petrol işleme tesisleri, rafinerilerde
 • Isınmaya maruz kalan ürün bulunan diğer tesislerde

Kullanım fırsatları ortaya çıkmaktadır. Gayet sağlam malzeme seçimi ve özenli üretimin desteği ile yüksek verimlilik için bu sistemlerden fayda sağlamak gerekir. Vardiyalı sistemle tesisini sürekli çalışır durumda tutmak isteyen işletmeler için burada soğutma kulesi çok gerekli ve oldukça önemli bir değer olarak kendini göstermektedir.

Soğutma Kulesi Nasıl Çalışır?

Soğutma kuleleri yüksektedir ve ısınan suyun burada hava ile buluşması sağlanır. Yapı itibarı ile mevcut sistemin daha çok hava ile buluşması sağlanır. Fiziğin Entropi yasasından faydalanan bu sistem doğal bir soğuma ve soğutma mekanizmasını devreye sokar. Devir daim eden suyun soğuması sağlanırken buna göre farklı görevlerde kullanılan sistem değişik malzemelerin soğutulmasında ve ısı kaybetmesinde kullanılır. Soğutma kulesi çalışma prensipleri aslında çok basit bir mantığa dayanır. Soğutma görevi üstlenen su ısınır ve soğutma kuleleri desteği ile hava destekli olarak suyun tekrar soğuması sağlanır. Sürekli hareketli ve devir daim yapı ile sistemde işlenen malzemelerin belli bir ısı standardında tutulması sağlanır.

İşleme yöntemi olarak bilinen çalışmalarda, malzeme ve hammadde işlemesinde sistemlerde ısı açığa çıkar. Su ile soğutma oldukça yaygındır. Su kullanarak soğutma işleminde sağlam tasarlanıp üretilmiş tesisat ve sistemlere ihtiyaç duyulur. Bu tür sistemin çok önemli bir parçası olan soğutma kulesi sorunsuz çalışma için çok gereklidir.

Su soğutma kuleleri atmosferik soğutma sistemleridir. Sistem içerisinden ısınarak gelen sıcak su, dolgu soğutma yüzeyine, özel üretilmiş dağıtım  sistemleri ve fıskiyeler aracılığıyla püskürtülerek ısısını atmosfere atması sağlanır. Sıcak suyun bir kısmı buharlaşarak ısısını kaybeder, soğutma yoluyla istenen sıcaklık değerlerine düşürülen  işlemden arta kalan su, tesiste kullanılmak üzere altta bulunan tanklarda biriktirilir. Tanklarda biriktirilen soğutulmuş su, tekrar kullanılmak üzere pompa yardımıyla tesise geri aktarılır. Soğutma kuleleri açık (doğrudan) veya kapalı (dolaylı) devre buharlaşma prensibine dayalı ısı reddi aygıtlarıdır. Açık çevrim (doğrudan) su soğutma kulelerinde sistemden ısınarak gelen su sıcak havayla doğrudan temas ederek buharlaşma sağlanır ve dolgu yüzeyden aşağı hareketi boyunca soğutma gerçekleşir. Kapalı çevrim (dolaylı) su soğutma kulelerinde sistemden ısınarak gelen su hava ile doğrudan temas etmez. Kapalı devre bir boru sistemi içerisinde dolaştırılan su, dolaylı yoldan su veya glikol karışımı ile soğutulur. Bununla beraber hava akımının siteme veriliş şekline göre iki ayrı su soğutma kulesi tipi bulunmaktadır; karşı akışlı su soğutma kulesi ve çapraz akışlı su soğutma kulesi. Su soğutma kulelerinde yerin kütle çekimi  ısınarak gelen su, borular yardımıyla aktarıldığı ünite içerisinde yukarıdan aşağıya doğru ivmelenmektedir. Karşı akışlı su soğutma kulelerinde, su yukarıdan aşağı doğru hareket ederken sisteme atmosferik hava akışkanın tam zıt yönünde aşağıdan yukarı doğru verilir. Çapraz akışlı su kulelerinde, yine yerin kütle çekimi sonucu yukarıdan aşağı doğru doğal akışını gerçekleştiren suya karşılık sisteme giren hava, yatay bir düzlemde suyu dik açıyla kesecek şekilde verilir. Bir konutta kullanabilecek boyutlarda su soğutma kulelerinin yanı sıra 5 metrelik boyutlara ulaşabilen büyük tesislerde kullanılan su soğutma kuleleri de mevcuttur. Konutlarda yalnızca birkaç galonluk su akışından sorumlu iken ihtiyaca göre büyük tesislerdeki 5 metrelik boyutlara ulaşabilen su soğutma kuleleri on binlerce galonluk su akışını sağlayabilirler. Atmosferik soğutma üniteleri olan su soğutma kulelerinde ortama havanın uniform şekilde aktarılıp suyla homojen şekilde etkileşime geçmesi verimliliği artıracaktır. Bunun yanında açık devre su soğutma kulelerinde, suyun havayla doğrudan teması nedeniyle kirlenme ve kireçlenme riskine dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Soğutma kulesi, endüstriyel süreçlerde ısıyı atmosfere dağıtmak için başvurulan bir cihazdır. Bu cihaz sistemi, suyu soğutma aracı olarak kullanarak, işlem ekipmanlarından, kondansatörlerden ve diğer ısı üreten mekanizmalardan gelen fazla ısıyı uzaklaştırır. Cihazın çalışma tekniği, suyun bir kısmının buharlaşıp havaya ısı bırakması ve bu sayede kalan suyun soğumasına dayanmaktadır. Bu ürün grupları, açık devre ve kapalı devre olmak üzere iki ana türde karşımıza çıkar. Açık devre ürün modellerinde, su doğrudan havayla temas ederek buharlaşırken kapalı devre mekanizmalarda su, bir ısı değiştirici aracılığı ile soğutulur ve hava ile doğrudan etkileşimde bulunmaz.

Soğutma kulesi ürün gruplarının kullanım alanları oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Bu cihazların en sık kullanıldıkları alanlar enerji santralleri, petrol rafinerileri, petrokimya tesisleri, gıda işleme fabrikaları ve ısıtma, havalandırma, klima sistemleridir. Bunlara örnek olarak, enerji santrallerinde, üretilen buharın yoğunlaştırılıp yeniden su formuna getirilmesi için bu ürünlerden yararlanıldığını söyleyebiliriz. Ürün grubunun petrokimya endüstrisindeki kullanım amacı ise, reaksiyon sırasında oluşan aşırı ısıyı uzaklaştırmak ve süreçlerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak şeklindedir. Gıda işleme fabrikalarında da, ürünlerin soğutulması ve muhafaza edilmesi için bu ürün grupları önemli bir role sahiptir. HVAC yani ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde ise, büyük binaların ve tesislerin iklimlendirilmesi için soğutma kuleleri kullanılarak iç mekanların serin tutulması sağlanır.

Bu ürün grupları, endüstriyel süreçlerin verimliliğini artırmanın yanı sıra enerji tüketimini de optimize eden önemli bir mekanizmadır. Günümüzde sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilerin öneminin artması ile bu cihazların tasarım ve işletilmesinde enerji verimliliği ve su tasarrufu gibi unsurlara daha fazla önem atfedilmektedir. Cihazın sürdürülebilirliğe olan katkısı ve olumsuz çevresel etkileri minimize etmesi, kullanımının ne derece önemli olduğunu vurgulamaktadır.