...

Malzemelerin ince film halinde kaplanmasını sağlayarak elektronik, optik ve biyomedikal gibi alanlarda yenilikçi ürünlerin geliştirilmesine yardımcı olur.


Thin Film Evaporatör (TFE)

TFE' ler, endirekt ısı transferi ve mekanik karıştırma sayesinde içinden geçen ürünün, kontrollü bir şekilde, uçucu komponentlerinin daha az uçucu komponentlerinden ayrılmasına yarar. TFE' ler en zor separasyon işlemlerini

profesyonel biçimde gerçekleştiren çözümler sunar.TFE' ler,  evaporasyon silindirinin içine monte edilen rotordan oluşur. İçinden geçen sıvı ısıtılan yüzeye sıvanarak üniform olarak dağıtılır. Boya Mikserleri

Özellikleri

  • Isıya hassas için çok kısa işlem süresi
  • Tek geçişle gerçekleşen evaporasyon sayesinde ürünün bozulmasının önlenmesi
  • Sıvı filmin düzgün karıştırılmasıyla ısı transfer yüzeyinde tortu birikmesinin en aza indirilmesi
  • 1 mBar işlerme basıncı ve 400°C' ye kadar çalışma sıcaklığı

Kullanım Alanları

  • Hassas kimyasallar, glikoller, atık yağlar, yağ asitleri ve türevleri, kauçuk kimyasalları, aminler ve esterlerin vakumlu distilasyonunda
  • Oleo reçineler ve bitkisel ekstrelerin proseslerinde
  • Kirli solventlerin arıtılmasında
  • Bio dizel ve gliserinin saflaştırılmasında
  • Köpük yapmaya eğilimli ürünlerin yoğunlaştırılmasında