...

Ocak 2020

Polimer

Polimer Nedir? Polimerler; çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturdukları yüksek molekül ağırlıklı bileşiklerdir. "Poli" Latince bir sözcük olup "çok sayıda" anlamına gelir. Polimerler monomer denilen birimlerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Buna basit bir…

Plastifiyanlar

D.O.T.P ( DİOKTİL TEREFTALAT ) PLASTİKLEŞTİRİCİSİ D.O.T.P bir tereftalat plastikleştiricisi olup bilinen D.O.P, D.I.O.P, D.I.N.P, D.I.D.P gibi ortoftalat esterlerinden açık formüllerinden görüldüğü gibi yapı olarak çok farklı bir özelliğe sahiptir. D.O.T.P'ın bu dallanmış yapısı D.O.T.P'ye diğer pla…

MEG (Mono Etilen Glikol)

MEG ( MONO ETİLEN GLİKOL ) Mono etilen glikol renksiz, kaynama noktası 198 °C olan viskoz tatlımsı bir sıvıdır. Kimyasal formülü C2H6O2 Molekül ağırlığı 62.07 g/mol Görünüş Renksiz sıvı Saflık , min 99,9 Parlama noktası (Kapalı kap) , °C 110 Asit değeri , max ppm 5 Su miktarı , max ppm 750 Viskozite…

Gliserin

GLİSERİN Gliserin kimyasal bileşimi C3H5(OH)3 olan, oda sıcaklığında koyu kıvamlı görünüşte, hafifçe tatlı viskoz sıvıdır. Gliserin her biri farklı bir karbon atomuna bağlı üç hidroksil grubu (-OH) içerdiğinden dolayı trihidrik alkoldür. GLİSERİN . gliserol . propan-1,2,3-triol . 1,2,3-propantriol .…

DOPT (Dioktil Tereftalat)

D.O.T.P ( DİOKTİL TEREFTALAT ) DOTP SPESİFİKASYONU Aşağıda yapılan açıklamalar ve DOTP nin diğer plastifiyanlara göre üstün özelliklerinden dolayı işletmelere, maliyet ve kalite bakımından sağlayacağı faydaların dikkate alınması tavsiye edilir. Kimyasal adı Dioktil Tereftalat Kimyasal formülü C24H38…

Boya ve Vernik Prosesleri

BOYA SEKTÖRÜ TERİMLERİ Kapasite: Bu imalat; renklendirici pigmentlerle dolgu maddelerini, ezme tesiri de bulunan karıştırıcılarda mütecaniz bir şekilde karıştırmaktan ibarettir. Redüi toz boya genellikle, bilyalı değirmenlerde veya kollerganglarda yapılır. a) Bilyalı (Çelik, porselen veya çakıl taşı…

Boya Sektörü Terimleri

BOYA SEKTÖRÜ TERİMLERİ Aderans: Kuru film tabakasının yüzey üzerinde kabarmadan, ince tabakalar halinde kalkmadan veya çatlamadan durma kabiliyetidir. Aderans, boyanın belki de tek en önemli özelliğidir. Islak tutunma, ıslak koşullara rağmen kuru boya filminin yüzeye tutunma kabiliyeti, genellikle d…

Bio Dizel

BİYODİZEL NEDİR Biyodizel, kimyasal olarak yenilenebilir, organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucu elde edilen uzun zincirli yağ asidi alkil esterleridir. Yani biyolojik kaynaklardan elde edilen ester tabanlı bir tür oksijenli yakıttır. Yağlı tohum bitkileri (kan…

Antifriz

Antifiriz Genellikle, etilen glikol veya propilen glikol esaslı, motorların soğutma sistemlerine katıldığında soğutucunun donma noktasını düşüren, kaynama noktasını yükselten ve paslanmayı önleyen homojen bir sıvıdır. Antifriz homojen bir sıvı olmalı, gözle görülür safsızlıklar içermemeli ve uygun b…

Alkit Reçineleri

Genellikle örtü boyaları olarak kullanılabilecek ürünler veren, yağ ve yağ asitleri ile poliasit ve poliollerin kondensasyon ürünü polimerlerdir. 1927'den itibaren kuruyan yağların yağ asitleri ile üretilen alkitlerin havada kuruyarak dayanıklı filmler verdiği tespit edilmiş ve sınai uygulama gittik…

Akrilik Reçineler

Akrilik Reçineler Akrilik bileşikler, sentez yoluyla elde edilen plastik, reçine ve yağların genel adıdır. Kullanılan akrilikten, bileşiğin türüne ve prosesin şartlarına bağlı olarak, sert ve saydam, yumuşak ve esnek katılar veya yapışkan, koyu kıvamlı sıvı ürünler elde edilebilir. Kalıplanmış yapı…