...

Scrubber üniteleri, endüstriyel tesislerden çıkan kirli gazları temizlemek ve çevreye verilen zararı en aza indirmek için kullanılır. Temiz hava için güçlü çözümler sunar.


Scrubber Üniteleri

Scrubberlar, proseslerden çıkan çevreye zararlı gazları, tozları veya partikülleri atmosfere vermeden önce temizleyen sistemlerdir. Sistem;

 • Egzost fanı
 • Sprey tüneli
 • Yıkama toplama havuzu
 • Yüksek basınçlı pompa
 • Kimyasal dozlama ve kontrol ünitelerinden oluşur.

Proses gazları ; suda çözünür zehirli gazlar veya asitler ( HCl gibi..) , amonyak, etilen glikol, formaldehit, sülfürlü bileşikler, CO2  olabilir. Bunlar scrubber ile havadan

etkin bir şekilde uzaklaştırılırlar. Prosese uygun bir nötralizasyon ajanının ilave edildiği bir sıvı genelde su, spey tünelinde hava akışına doğru püskürtülür. Bu şekilde havadaki gazlar ve partiküller suyla kimyasal reaksiyon yoluyla veya absorbsiyon yoluyla havadan uzaklaştırılırlar. Buharlaşan su, taze su ve kimyasallarla takviye edilir. Yıkama deposunda biriken kirlilik ve tozlar, periyodik olarak toplama havuzundan dreyn edilirler. Ekip Mühendislik

Özellikleri:

 • Yüksek temizleme verimi; ince tozlarda %70, kaba kirlilikte %80
 • Korozyona dayanıklı malzeme: AISI 304, 316, 316L
 • Kolay bakım ve montaj
 • Kimyasal ilavesi için dozlama ekipmanları, tesisatı ve otomatik pH kontrolü
 • Paslanmaz yüksek basınçlı pompa
 • Kaliteli imalat

SCRUBBER UNITESI