...
Bio Dizel Tesisleri

BİYODİZEL NEDİR

 

Biyodizel, kimyasal olarak yenilenebilir, organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucu elde edilen uzun zincirli yağ asidi alkil esterleridir. Yani biyolojik kaynaklardan elde edilen ester tabanlı bir tür oksijenli yakıttır.

Yağlı tohum bitkileri (kanola, ayçiçek, soya, aspir gibi ) , atık yağlar, donmuş yağ ve balık yağı gibi hayvansal yağlar da biyodizel yakıt yapımında kullanılabilir.

 

BİYODİZEL REAKSİYONU

 

Biyodizel bitkisel yağlardan transesterifikasyon reaksiyonu ile elde edilmektedir. Bu yöntem viskoziteyi azaltmada en etkili yöntemdir. Transesterifikasyon reaksiyonunda yağ, monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak di- ve monogliseridler, reaktan fazlası ve serbest yağ asitleri oluşur. 

 

YAKIT ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN PETROL TÜREVİ DİZEL YAKITI İLE
BİYODİZELİN KARŞILAŞTIRILMASI

 

YAKIT ÖZELLİKLERİ

BİRİM

STANDART DEĞER

DİZEL

BİYODİZEL

MOLEKÜL AĞIRLIĞI

g/mol

 

120 - 320

296

ISIL DEĞERİ

MJ/kg

 

42.7

37,1

YOĞUNLUK (15°C)

kg/L

0,875 - 0,90

0,82 - 0,86

0,87-0,88

VİSKOZİTE (40°C)

mm²/s

2 - 4,5

2,5 - 3,5

4,3

PARLAMA NOKTASI

°C

> 55

> 55

>120

KÜKÜRT İÇERİĞİ

% kütlesel

< 0,01

< 0,05

<0,01

SETAN SAYISI

 

> 49

49 - 55

>55

KÜL MİKTARI

% kütlesel

< 0,01

< 0,01

<0,01

SU MİKTARI

mg/kg

< 200

< 200

<300


Biyodizel, dizel araçlarda doğrudan kullanılabileceği gibi dizel yakıt ile karıştırılarak da kullanılabilir. Biyodizelin dizel yakıt ile karıştırılması ile ortaya çıkan karışım, karıştırma oranına bağlı olarak ;

B20 (%20 biyodizel , % 80dizel )
B50 (% 50 biyodizel , %50 dizel)
B100 (%100 biyodizel) olarak adlandırılır.

 

BİYODİZELİN DİZEL YAKITA GÖRE ÜSTÜNLÜKLERİ

 

Biyodizelin alevlenme noktası, dizelden daha yüksektir (>120 °C). Bu özellik biyodizelin kullanım, taşınım ve depolanmasında daha güvenli bir yakıt olmasını sağlar.

Dizel rezervleri giderek azalan bir fosil yakıt olmasına rağmen biyodizel tarımsal etkinliklerle ve evsel atık yağların geri dönüşümü ile sürekli yenilenebilen bir ürün olma niteliğidir.

Biyodizel,dizelden daha yüksek akma noktasına sahiptir.Uygun katkı maddelerinin (anti-jel maddeleri) kullanımı ile soğukta problem çıkarmadan kullanılabilir.

 

BİYODİZELİN AVANTAJLARI

 

 • Yenilenebilir hammaddelerden elde edilebilir.
 • Alternatif bir enerji kaynağıdır.
 • Çevre dostudur.
 • Mevcut dizel motorlarında hiçbir tasarım değişikliği gerektirmeden kullanılabilir.
 • Petrol dizeli ile her oranda karıştırılarak veya saf olarak kullanılabilir.
 • Biyodizel petrol dizeline oranla daha iyi bir yağlayıcı olduğundan motorun ömrünü uzatır. Yakıt tüketimi, otomatik tutuşma, güç çıktısı ve motor gücü biyodizel kullanımından olumsuz etkilenmez.
 • Biyodizel, taşınması ve depolanması güvenli bir yakıttır. Ayrıca yüksek alevlenme noktasına (149 °C) sahiptir. Bu değer petrol dizeli için 125 °C'dir.
 • Biyodizeli oluşturan C16-C18 metil esterleri doğada hızla parçalanarak bozunur. Suya bırakıldığında biyodizelin 28 günde %95'i, motorinin ise %40'ı bozunabilmektedir.
 • Anti-toksik etkilidir.
 • Yanmamış hidrokarbon oranı, petrol dizeline göre %90, kanserojen etkisi olan aromatik hidrokarbonlara göre ise %75 - %90 oranında daha azdır.
 • Zararlı gaz emisyonları bakımından fakirdir. Çünkü çok az kükürt içermektedir. Kansere sebebiyet veren bileşimler bakımından da fakirdir.

 

EMİSYON DEĞERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (g/kwh)

 

Emisyon

Biyodizel

Motorin

CO

2.7

7.9

HC

1.3

1.6

NOx

5.3

4.6

Partikül

0.36

0.67

Sülfür

< 0.01

0.2

 

 

BİYODİZELİN ÇEVRESEL ETKİLERİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Biyodizel çevreci bir yakıttır. Araştırmalar biyodizelin 21 gün gibi kısa süre içerisinde tabiatta yüzde 99.6'ya varan oranlarda biyolojik olarak parçalandığını göstermektedir.

Ozon tabakasına olan olumsuz etkiler biyodizel kullanımında dizel yakıta göre % 50 daha azdır. Asit yağmurlarına neden olan kükürt bileşenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek kadar azdır. Biyodizel yakıtlarının yanması sonucu açığa çıkan CO (zehirli gaz) oranı dizel yakıtların yanması sonucu açığa çıkan CO oranının yarısı kadardır.

Biyodizelin yanması sonucu yeryüzü bitki örtüsü için gerekli olan tabii karbondioksit açığa çıkmaktadır. Yanma sonucu oluşan gazın çevreye zarar veren gaz emisyon değerleri oldukça düşüktür. Ayrıca araştırmalar, biyodizelin sudaki canlılara karşı toksik etkisi olmayan bir yakıt olduğunu ortaya çıkarmıştır. Oysa 1 litre petrol 1 milyon litre içme suyunun kirlenmesine neden olmaktadır. Bir diğer araştırmada ise biyodizel kullanımı ile motorun daha yeni ve daha temiz kaldığı gözlenmiştir. Ayrıca biyodizel kullanımı ile karbon atımı azalırken çözünmüş organik saçılma artmıştır.

 

 

 

 

 

TS EN 14214
OTOMOTİV YAKITLAR - YAĞ ASİTİ METİL ESTERLERİ ( YAME / BİYODİZEL )

 

ÖZELLİK

BİRİM

SINIRLAR

DENEY YÖNETİMİ

EN AZ

EN ÇOK

Ester Muhtevası

% (m/m)

96.5

-

EN 14103

Yoğunluk 15 °C

kg/m3

860

900

EN ISO3675 EN ISO 12185

Viskozite 40 °C

mm²/s

3.50

5.00

EN ISO 3104

Parlama Noktası

°C

120

-

EN ISO 3679

Kükürt Muhtevası

mg/kg

-

10.0

EN ISO20846 EN ISO 20884

Karbon Kalıntısı

% (m/m)

-

0.30

EN ISO 10370

Setan Sayısı

 

51.0

-

EN ISO 5165

Sülfatlanmış Kül Muhtevası

% (m/m)

-

0.02

ISO 3987

Su Muhtevası

mg/kg

-

500

EN ISO 12937

Toplam Kirlilik

mg/kg

-

24

EN 12662

Bakır Şerit Korozyonu(50 °C 3 saat)

derece

sınıf 1

sınıf 1

EN ISO 2160

Oksidasyon Karalılığı 110 °C ' ta

h

6.0

-

EN 14112

Asit Sayısı

mg KOH/g

-

0.50

EN 14104

İyot sayısı

g iyot/100 g

-

120

EN 14111

Linolenik asit metil esteri

% (m/m)

-

12.0

EN 14103

Çoklu doymamış metil esteri

% (m/m)

-

1.0

 

Metanol muhtevası

% (m/m)

-

0.20

EN 14110

Monogliserit muhtevası

% (m/m)

-

0.80

EN 14105

Digliserit muhtevası

% (m/m)

-

0.20

EN 14105

Trigliserit muhtevası

% (m/m)

-

0.20

EN 14105

Serbest gliserol

% (m/m)

-

0.02

EN14105 EN 14106

Toplam gliserol

% (m/m)

-

0.25

EN 14105

Grup I metaller (Na + K)

mg/kg

-

5.0

EN14108 EN 14109

Grup II metaller (Ca + Mg)

mg/kg

-

5.0

EN 14538

Fosfor muhtevası

mg/kg

-

10.0

EN 14107

 

 


BİO DİZEL TESİSLER