...
Eps Reaktörü

EPS REAKTÖRÜ

Genleşebilir Polistiren, batch proses ile Stiren Monomer’in süspansiyon polimerizasyonu yöntemi ile üretilir. Stiren, organic inhibitörler, demineralize su ve çeşitli katkı maddeleri karıştırıcılı reaktörlere boşaltılır. Reaktörler çeşitli boyutlardadır. Süspansiyon halindeki Stiren damlacıkları polimerleşerek Polistiren haline geçerler. Polimerizasyon reaksiyonu sırasında reaktörler zaman zaman ısıtılarak ve zaman zaman soğutularak reaksiyon kontrol altında tutulur. Daha sonra şişirici ajan olarak pentan ilave edilerek taneciklere emdirilir. Eklenen yardımcı kimyasallar sayesinde EPS granüllerinin boyutları ve yoğunlukları ayarlanır. 

Reaktör boşaltılarak tanecikler yıkama tanklarına alınır ve buradan kurutucuya gönderilir. Santrafüj tipi kurutucularda ürün içerisindeki su uzaklaştırılır. Granüller kurutucudan sonra silolara alınır. Bu işlem sırasında biraz daha kurutulmuş olurlar. Ardından granüller boyutlarına göre ayrıştılırmak üzere eleklere gönderilir. Elekte boyutlarına göre ayrılan granüller ayrı ayrı silolara aktarılır. Paketlemeden önce silolardaki granüllere genleştirme işlerminde sürtünmesini azaltmak için kimyasal yüzey kaplayıcı eklenir. Paketleme ve kurutma proseslerinde ürüne statik elektriklenmeyi azaltıcı maddeler eklenmektedir. Böylece ürünü kullanacak tüketici statiklenme problemi ile karşılanmaz. Tüm prosesler boyunca ara ara üründen nümune aşınır ve laboratuvarda incelerek proseslerin başarılı devam edip etmediğinin takibi yapılır.

 

 

Başlıca EPS Hammaddesinin Kullanıldığı Sektörler;

İnşaat sektöründe; ısı ve ses yalıtımı uygulanabilecek bütün yapılarda (yalıtım levhaları, çatı kaplamalar, yalıtımlı trapez sac yapımı, ses yalıtımları, pratik beton kalıpları, tesisat yalıtımları vb.)

  • Ambalaj sektöründe, yemek kapları, gıda ambalajları, ısı yalıtımlı kargo ambalajları, çarpma dayanımını sönümleyici olarak,
  • Hava taşımacılığında, ağılık avantajından dolayı palet, sebze meyve kasaları üretiminde,
  • Otomotiv sektöründe, çarpma dayanımını arttırmak maksatlı tampon içi dolgu malzemelerinde, ısı yalıtımı özelliğinden dolayı soğutmalı araçların yapımında  
  • Medikal sektöründe, sterilize konteyner yapımında, olarak sıralanabilir.