...
Bazı Polimerlerin Uluslararası Kısaltılmış İsimler

Bazı Polimerlerin Uluslararası Kısaltılmış İsimleri

. ABS Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri
. AMMA Akrilonitril-metil metakrilat kopolimeri
. ANM Akrilik ester-akrilonitril kopolimeri
. BR Polibütadien
. BT Poli(1-büten)
. CA Selüloz asetat
. CAB Selüloz asetobütirat
. CF Kresol-formaldehit reçinesi
. CHR Poliepiklorhidrin
. CL Poli(vinil klorür) lif
. CPVC Klorlanmış poli(vinil klorür)
. CR Polikloropren
. EEA Etilen-etil akrilat kopolimeri
. EP Epoksit reçinesi
. EPDM Etilen-propilen-dien elastomeri
. EVA Etilen-vinil asetat kopolimeri
. FE Flor içeren elastomer
. GEP Cam lif takviyeli elastomer
. GFK Cam lif takviyeli plastik
. IIR Bütil kauçuğu
. LDPE Alçak yoğunluklu polietilen
. LLDPE Lineer alçak yoğunluklu Polietilen
. MA Modakrilik lif
. MF Melamin-formaldehit çözeltisi
. MOD Modakrilik lif
. NBR Akrilonitril-bütadien elastromeri
. NR Doğal kauçuk
. PA Poliamit
. PAC Poliakrilonitril lif
. PAN Poliakrilonitril
. PBMA Poli(bütil metakrilat)
. PCF Poli(triflorokloroetilen) lif
. PCTFE Poli(triflorokloroetilen) lif
. PDAP Poli(diallil ftalat)
. PDMS Poli(dimetil siloksan)
. PE Polietilen
. PEO Poli(etilen oksit)
. PES Poliester lif
. PETP Poli(etilen teraftalat)
. PF Fenol-formaldehit reçinesi
. PFEP Tetrafloroetieln-hekzafloropropilen
. PIB Poliizobütilen
. PL Poli etilen
. PMMA Poli(metil metakrilat)
. PO Fenoksi reçinesi
. POM Polioksi metilen
. POR Propilen oksit-allilglisidil eter elastromeri
. PP Polipropilen
. PPO Poli(fenilen oksit)
. PS Polistiren
. PSB Stiren-bütadien kopolimeri
. PST Polistiren lif
. PTF Poli(tetrafloroetilen) lif
. PTFE Poli(tetrafloroetilen)
. PU Poliüretan lif
. PUA Poli üre lif
. PVA Poli(vinil eter)
. PVAC Poli(vinil asetat)
. PVAL Poli(vinil alkol)
. PVB Poli(vinil bütiral)
. PVC Poli(vinil klorür)
. PVCA Vinil klorür-vinil asetat kopolimeri
. PVDC Poli(viniliden klorür)
. PVDF Poli(viniliden klorür)
. PVF Poli(vinil florür)
. PVFM Poli(vinil formal.)
. PVM Vinil eter-vinil klorür kopolimeri
. SAN Stiren-akrilonitril kopolimeri
. SBR Stiren-bütadien elastromeri
. VMQ Silikon
. UF Üre-formaldehit reçinesi
. UP Doymamış poliester