...
SODYUM- POTASYUM SİLİKAT ve TÜREVLERİ TESİSLERİ

SODYUM-POTASYUM SİLİKAT VE TÜREVLERİ TESİSLERİ

A) Direk atak metodu (silisyum dioksit +kostik soda) ile Sodyum Silikat üretimi tesisleri
 

Üretim Metodu: Silisin ,sodyum hidroksit ile ısı ve basınç altında reaksiyon esasına dayanır. Buna Alkali silikat denir. Metodun adı “direct attack” tır.

          

B)  Soda camı üretimi  (sodyum karbonat +silisyum dioksit eritişi) ve bu üründen  çözünürleştirme ile Sodyum Silikat üretimi tesisleri

 

Üretim Metodu: Silisin soda eritilişi ile yapılan  soda camı parçacıklarının ısı ve  basınç altında su ile çözünürleştirilmesi  esasına dayanır. Buna “Neutral silikat” denir.


C) Sodyum Meta Silikat, Penta Hidrat, Anhidr Sodyum Silikat ve Amorf Silika üretimi tesisleri 

 

Kristal su içeren sodyum meta silikat ile toz halde susuz sodyum meta silikat, silikatın entegre ürünlerdendir. Ayrıca Sodyum silikatın Sülfürik asit ile işleminden Amorf silika elde edilmektedir.  

 

D)  Potasyum Silikat (K2SiO3) üretim tesisleri

Potasyum Silikat, Potasyum karbonat veya Potasyum hidroksitin  Silisyum dioksit ile reaksiyonundan üretilir.Üretim aşamaları sodyum silikata benzer.
 

Sodyum silikatın kullanıldığı tüm alanlarda kullanılabilir.  Farklı özellik ve üstünlükleri nedeniyle diğer alanlarda da kullanılır. 
 

Potasyum silikat katkılı betonlar hidro flourik asit  (HF) hariç diğer tüm asit ve konsantrasyonlarına dayanıklıdır.
 

Potasyum silikat esaslı boyalar, diğer tip boyalar gibi bağlayıcı maddenin  yapışma esasına göre değil kaynaşma esasına göre gerçekleşir. Bu ve diğer nedenlerden dolayı silikatlı boyalar oldukça önemlidir. Lütfen BEECK  ve LAPONİTE boyaya bakınız.
    

A- SPESİFİKASYON /KOMPOZİSYON
 

Likit ürünler ,filtre edilerek veya edilmeksizin kullanılabilir

Silikat için MODÜL : %SiO2 / Na2O oranıdır. 0.4 ila 4.0 arasındadır.

Pratikte 1.6 ila 3.2 arasında olup,  sodyum meta silikat için  1.1 dir

 

Çözelti          mol oranı     SiO2          Na2O      H2O       gravite  :gr/cm3

                                                                                      

Nötr   38Bé           3.           25.85          7.85        66.3              1.37

Nötr   40Bé           3.           27.25          8.25        64.5              1.38
 

Alkali  38Bé      1.8-2.2        21.1           10.6         68.3              1.36

Alkali  40Bé      1.8-2.2        22.4           11.2         66.4              1.38

Alkali  50Bé      1.8-2.2        29.1           14.6         56.3              1.53

Alkali  60Bé      1.8-2.2        36.7           18.3         45.                 1.71

 

B- UYGULAMA ALANLARI
 

İki bölümde değerlendirelim
 

  1. Silikat entegre ürünlerin üretiminde hammadde olarak
  2. Girdiği ürün içinde fonksiyonel olarak  işlev görmesi
     

a- Sodyum silikat hammadde olarak : AMORF SİLİCA üretiminin ana maddesidir
 

Amorf silika,lastik,kauçuk,kablo,ayakkabı tabanı üretiminde dolgu maddesi olarak kullanılır. Amorf Silika sağlamlık ve mukavemet kazandırır.

Sodyum silikat, sodyum  alüminyum silikatların ve diğer silikatların ara maddesidir.  

Sodyum alüminyum  silikatlar, boya ,gıda ve diğer önemli üretimlerde kullanılır           

 

b- Sodyum Silikatın yapısına girdiği karışımlar , bileşimler, ve buradaki fonksiyonel görevleri:

1- Deterjan ve sabun  endüstrisi: 
Temizleme özelliği çok iyi olan bir alkalidir. Aşındırıcı olmayıp elyafı ve metalik yüzeyleri korur. Tüm kule tipi toz deterjanların  %24 kadarı sodyum silikattır.  “ Spray dry  işleminde çok iyi granül oluşumunu sağlar. İyi bir dolgu maddesidir.
 

Bulaşık makineleri toz deterjanlarının  ve sabunların önemli bir girdisidir.
 

2- Seramik endüstrisi:   Deflokulant olarak kullanılır akışkanlık Ve kaydırıcılık temin eder.Ürüne yüksek sertlik verir.  

 

3-Tekstil sanayi : Apre işlemlerinde peroksit kontrolü ve  suların,demir,mangan ağır  metaller  dengesini temin eder

 

4- Çimento ve yapı üretiminde :Betona sertlik verir. Aside ve ateşe  karşı dayanıklı kılar,

     

5- Refraktör malzeme ve döküm üretiminde : Refraktör malzemeye mükemmel mukavemet ile aside karşı dayanıklılık verir.Döküm kalıplarına  mukavemet ve kaydırıcılık sağlar  

 

6-Kağıt hamuru,kağıt üretiminde: Peroksit  ile beyazlatmada fazlasını dönüştürme,

     

7- Mukavva ve ambalaj üretiminde:   Yapıştırma özelliği,Sağlamlık ve ekonomiklik sağlar

 

8-Petrol üretimi delme işlemlerinde : zayıf kayaçların kabarmasını kontrol , korozyon   

     ve emülsiyon oluşumunu  önleyici olarak

 

9- Peletleme  ve briket,  üretiminde: yapıştırıcı olarak

 

10- Kaynak elektrotu üretimi :  elektrotun yüzeyi kaplanır., kaynak işleminde  iyi yapışma ve akıcılık  sağlar.
 

11- Antifriz üretiminde
 

12- Ziraat te / Topraksız bitki üretiminde
 

13- Boya üretimi ve koruyucu ve dekoratif kaplama işlemlerinde
 

14- Korozyon önleyici olarak ve atık su  iyileştirmede diğer sonsuz sayıda tüketim alanında kullanılır